Innovative Bildung für die Kompetenzen von morgen!

CIlj projekta

Na osnovu partnerske zemlje (Crne Gore) i odabranih oblasti zanata,

U području metalurgije, molerskog zanata i čistača zgrade, trebali bi uzeti u obzir posebne načine zapošljavanja kvalifikovanih radnika i korisne potencijale za ubrzavanje procesa i povećanje održivosti. Ova saznanja bi tada trebalo primijeniti u procesima zapošljavanja i integracije. Sa odgovarajućim efektom takođe su opisani i dostupni transferi u druge oblasti ekonomije (sektor usluga).

Osnovno pitanje je: Kako moraju mehanizmi zapošljavanja, izbora radne snage u inostranstvu i njihove integracije u zanatske radnje u Njemačkoj izgledati, tako da se to može koristiti za regionalne potrebe, tj. MSP u zanatskom sektoru.

Šta je novo kod nas

Istražujemo kako se mora uspostaviti pružalac usluga koji će organizovati rad sa međunarodnim partnerima, ambasadama, nadležnim stranim organima, zavodom za zapošljavanje i komorama iz jednog izvora za mala i srednja preduzeća. Prilagođavamo iskustva iz oblasti ZZZ-a Zavoda za zapošljavanje i iz oblasti zapošljavanja univerzitetskog i tehničkog osoblja na nivou zanata. Rizik za MSP je sveden na minimum.

Precizno definisanje potrebnog nivoa jezika i procesa usvajanja jezika s obzirom na stručnu radnu snagu u zanatu. Pritom se radi o tehničkom jeziku kao i o vještinama učenja stranih radnih snaga.

Želimo da otkrijemo koje se metode ispitivanja i ocjenjivanja kompetencija već mogu koristiti u matičnoj zemlji bez većih napora kako bismo mogli da napravimo što precizniju procjenu za integraciju u zanatske poslove. Ovo, takođe, uključuje rani kontakt kompanija sa radnim snagama putem Skyp-a, Viber-a ili slično.

Na nivou malih i srednjih preduzeća u kvalifikovanim zanatima, želimo da istražimo koje mehanizme zadržavanja stručne radne snage kompanije treba da razviju kako bi nadoknadile trenutno neprihvatljive mogućnosti prihoda i radne uslove (npr. u poređenju sa Frankfurtom na Majni, Štutgartom, Hamburgom ili Berlinom). Nema jednostavnih odgovora. Dajte im više novca i oni će ostati, za mnoga mala i srednja ekonomska preduzeća to nije opcija.

Kako se dualna obuka u Crnoj Gori može dalje razvijati na nivou stručnog rada i kako se neposredni kontakt između zanatskih komora ili čak udruženja može iskoristiti za tehničko usklađivanje zanata? Cilj: Kvalifikacija stručne snage uglavnom na licu mjesta u rodnoj zemlji, u kombinaciji sa jezičkom obukom.